Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > deklaracja dostępności

deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 381 im.K.K.Baczyńskiego w Warszawie

Szkoła Podstawowa Nr 381 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 381 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007.06.18

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2007.06.18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Wysokińska-Bakker, sp381@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 662-73-15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Michała Drzymały 1

Dojścia piesze są od ulic Drzymały oraz Alei Bzów.

Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Kompanii Kordian nie występują schody oraz nie ma podjazdów dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Warszawa Ursus znajduje się w odległości do ok.1400 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 100 m: Kompanii Kordian(kierunek: Ursus-Niedźwiadek i Bodycha 517,191), oraz 150 m (kierunek Warszawa śródmieście i Plac Narutowicza 517,191).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu przyszkolnym wjazd od Alei Bzów w odległości kilku metrów od budynku szkolnego.

Najbliższy postój taksówek jest na ul. Dzieci Warszawy 29.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do szkoły jest oznakowane ,znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Michała Drzymały - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”).

Korytarze na parterze prowadzą do sekretariatu szkolnego, w.c. oraz do sal lekcyjnych i na wyższe kondygnacje. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Zainteresowani obsługiwani są wyłącznie na parterze, schody na I i II kondygnację służą wyłącznie dla uczniów i pracowników.

 W placówce nie ma wind.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze za szatnią przy sali gimnastycznej. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

 
 
Wprowadził Wysokińska-Bakker Renata 22-09-2020
Aktualizujący Wysokińska-Bakker Renata 22-09-2020
Zatwierdzający Wysokińska-Bakker Renata 19-05-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-05-2021
Liczba odwiedzin: 154